DEUR VAN ONS  PLATFORMS OF DIENSTE GEBRUIK TE MAAK EN/OF TOEGANG DAARTOE TE VERKRY, STEM JY IN OM GEBONDE TE WEES AAN ONS VOORWAARDES.

Hierdie bepalings en voorwaardes, tesame met ons Privaatheidsbeleid en Gebruikersvoorwaardes (gesamentlik die “Voorwaardes”) vorm ’n geskrewe kontrak tussen jou en Huisgenoot, ’n afdeling van Media24 Eiendoms Beperk (waarna hierin verwys word as “Media24” en “ons”), en bepaal ons verhouding asook jou gebruik van ons platforms en/of dienskanale. Wanneer ons na “Platforms” verwys, verwys ons na al ons webtuistes, mobiele webtuistes, mobiele toepassings, e-pos, sosiale media-platforms of enige ander tegnologie of meganisme wat jy mag gebruik om met ons te skakel. “Dienskanale” verwys na enige produkte, goedere, dienste of funksionaliteit wat deur Media24 via ons Platforms aangebied, besit of bedryf word.

1. OOR ONS BEPALINGS EN VOORWAARDES

1.1. Jy kan ’n anonieme besoeker, geregistreerde gebruiker of intekenaar op ons Platforms wees; dit mag verskil, afhangend van die Platform wat jy gebruik.
’n Geregistreerde gebruiker is ’n gebruiker wat op ons Platforms geregistreer het en toegang het tot gratis inhoud en ander gratis kenmerke.
’n Intekenaar is ’n gebruiker wat ingeteken het en ’n intekenaarsfooi betaal, en toegang het tot alle inhoud en betaalde kenmerke.
’n Anonieme gebruiker is nie ’n geregistreerde gebruiker of intekenaar nie. In hierdie Voorwaardes verwys “gebruikers” na anonieme gebruikers, geregistreerde gebruikers en intekenaars.

1.2. Algemene gebruik van ons Dienskanale, Platforms en ander inhoud op ons Platforms word bepaal deur ons Voorwaardes. “Inhoud” verwys na enige inligting, data, lêers, teks, sagteware, musiek, klank, foto’s, grafika, tekeninge, video, boodskappe, kommentaar, hiperskakel of merker en ander materiaal wat op ons Platforms of Dienskanale verskyn, asook alle toepaslike kopiereg, handelsmerke, patente, logo’s of ander intellektuele eiendomsreg.

1.3. Ons mag van tyd tot tyd die Voorwaardes aanpas. Die gewysigde weergawe sal op ons Platforms verskyn en in werking tree vanaf die datum van publikasie. Dit is jou verantwoordelikheid om gereeld ons Platforms te besoek en die Voorwaardes na te gaan vir veranderings of bywerkings. Elke keer wanneer jy ons Platforms en/of Dienskanale gebruik nadat ons veranderinge gepubliseer het, bevestig jy dat jy gebonde is aan die Voorwaardes.

1.4. Van tyd tot tyd kan bykomende reëls of voorwaardes by sommige van ons Platforms en/of Dienskanale gevoeg word wat van toepassing kan wees op spesifieke Dienskanale wat jy gebruik of op ingeteken is. Deur van hierdie dienste gebruik te maak, bevestig jy dat jy gebonde is aan die bykomende reëls en/of voorwaardes.

2. INHOUD OP ONS PLATFORMS OF DIENSKANALE EN INTELLEKTUELE EIENDOMSREG

ONS INHOUD

2.1. Media24 besit of is geregtig op die gebruik van alle Inhoud wat op ons Platforms of deur ons Dienskanale beskikbaar gestel word.

2.2. Jy mag nie, buiten met ons uitdruklike toestemming, –

2.2.1. enige Inhoud reproduseer, publiseer, opvoer, uitsaai, aanpas, verkoop, verhuur, aanbied, vertoon of andersins vir kommersiële doeleindes gebruik nie;
2.2.2. Inhoud dekompileer of rekonstrueer of verander na enige formaat wat nie ooreenstem met die oorspronklike nie;
2.2.3. vir ander doeleindes die Inhoud by enige ander inhoud inkorporeer nie;
2.2.4. enige wetlike kennisgewings (kopiereg, handelsmerk of ander kennisgewings wat eienaarskap aandui) in of op die Inhoud verwyder nie; of
2.2.5. enige deel van die webblad raam wat deel is van ons Platforms of Dienskanale nie.

2.3. Jy mag enige van die Inhoud op ons Platforms of Dienskanale herwin, stoor, aanhaal of na verwys vir opvoedkundige, navorsings-, nie-kommersiële, private of persoonlike doeleindes, soos uiteengesit in Suid-Afrikaanse kopieregwetgewing.

2.4. Die gebruik van Inhoud in elektroniese knipseldienste of verpersoonlikte nuusdienste sal slegs toegelaat word indien dit –

2.4.1. nie die hele artikel kopieer of verskaf soos dit op ons platforms of Dienskanale verskyn het nie, maar slegs ’n kort opsomming van die inhoud van die artikel behels;
2.4.2. ons as bron van sodanige Inhoud erken, asook skrywers, joernaliste, fotograwe en derdeparty-agentskappe soos hulle op ons Platform erken word;
2.4.3. ’n korrekte en werkende hiperskakel na die bron van die Inhoud of artikel op ons Platform bevat; en
2.4.4. ’n datum in die opsomming van die Inhoud aandui wanneer dit op ons Platform opgespoor is.

2.5. Gebruik van Inhoud deur samevoegers van nuus sal slegs toegelaat word indien hulle –

2.5.1. slegs die duimnael-grootte foto en opskrif gebruik soos wat dit op ons Platforms of Dienskanale verskyn het;
2.5.2. ’n korrekte en werkende hiperskakel verskaf na die bron van die Inhoud of artikel op ons Platform; en
2.5.3. ons as bron van sodanige Inhoud erken, asook skrywers, joernaliste, fotograwe en derdeparty-agentskappe soos hulle op ons Platform erken is.

2.6. Die berging van Platforms in ’n tussengeheue sal slegs met ons geskrewe toestemming toegelaat word indien –

2.6.1. dit met die doel is om deursending van die Inhoud van ons Platform meer doeltreffend te maak;
2.6.2. die gebergde Inhoud op geen manier aangepas word nie;
2.6.3. die gebergde Inhoud ten minste elke 12 ure bygewerk word; en
2.6.4. die gebergde Inhoud op ons aandrang verwyder of bygewerk word.

2.7. Jy mag klein en redelike hoeveelhede van die Inhoud op ons Platforms aanhaal, slegs indien dit binne aanhalingstekens verskyn, die skrywer erken word en ’n hiperskakel na die oorspronklike Inhoud as voetnota verskaf word.

2.8. Alle lisensies en/of toestemmings wat as deel van hierdie klousule toegestaan word, is nie-inklusief en nie-oordraagbaar en kan enige tyd sonder redes deur ons beëindig word.

JOU INHOUD

2.9. Jy behou eienaarskap van enige oorspronklike Inhoud wat jy oplaai, stuur of berg wanneer jy van ons Platforms of Dienskanale gebruik maak.

2.10. Media24 besit alle kompilasies, versamelwerke of afgeleide skeppings wat deur ons geskep is en van jou Inhoud bevat.

2.11. Jy gee ons onherroeplike, onbepaalde, wêreldwye en tantieme-vrye reg en vergunning om Inhoud wat jy mag oplaai of beskikbaar stel vir gebruik op openbare dele van ons Platforms of deur ons Dienskanale, op enige medium te gebruik, dit in die openbaar te vertoon, te publiseer, in die openbaar op te voer, te reproduseer, versprei, uitsaai, verwerk, aanpas en bemark.

2.12. Enige inhoud wat jy op dele van ons Platforms of Dienskanale met openbare toegang plaas of daarheen stuur, word as nie-vertroulik en nie-besittend geag. Ons het geen verpligting ten opsigte van sulke inhoud nie.

2.13. Jy stem in om ons Gebruikersvoorwaardes na te kom wanneer jy enige inhoud of materiaal op ons Platforms of Dienskanale plaas of daarheen stuur.

2.14. Alle inligting wat jy oplaai of met ons deel, moet waar, akkuraat, aktueel en volledig wees.

2.15. Jy waarborg dat jy gemagtig is om sodanige inhoud aan ons te verskaf.

2.16. Om die integriteit van ons argiewe te beskerm, laat ons jou nie toe om inhoud wat deur jou verskaf is te verwyder nadat dit op of in enige van ons platforms of publikasies gepubliseer is nie.

DERDEPARTY-INHOUD

2.17. Ons Platforms of Dienskanale mag van tyd tot tyd Inhoud of reklame van derde partye en/of eksterne skakels na ander webwerwe met hul eie inhoud bevat (“Derdeparty-inhoud”).

2.18. Jy erken dat Derdeparty-inhoud –

2.18.1. buite Media24 se beheer is en dat jy op eie risiko staatmaak op enige voorstellings, verklarings of inligting daarin;
2.18.2. nie deur Media24 gestaaf kan word nie, en dat daar nie van Media24 verwag kan word om die akkuraatheid en redelikheid daarvan na te gaan nie; en
2.18.3. voorstellings, verklarings of inligting mag bevat wat nie die sienings, menings of oortuigings van Media24, sy vennote, direkteure of werknemers weerspieël nie.

PUBLIKASIESKEDULES

2.19. Publikasies word volgens wisselende skedules gepubliseer. Dit kan weekliks, tweeweekliks, maandeliks, kwartaalliks, ensovoorts gepubliseer word. Soms word die publisering van sekere publikasies met ’n paar weke of maande oorgeslaan. Ons sal ons bes doen om die huidige publikasieskedules van die beskikbare publikasies aan te toon. Aangesien die skedules egter deur die uitgewers en nie deur ons bestuur word nie, kan afleweringstye verskil van dit wat aangedui is.

BEPERKING VAN SESSIES

2.23. Slegs vyf (5) samelopende sessies word toegelaat. Dit beteken gebruikers kan net vyf (5) samelopende sessies op verskillende toestelle hê.

GESLOTE ARTIKELS 

2.24. Daar is artikels dwarsoor ons Platforms waartoe slegs intekenaars toegang het. Hulle kan die volledige berig lees en gebruik maak van spesiale kenmerke binne daardie artikels.

3. KOMMUNIKASIE

3.1. Jy stem in dat Media24 of sy sustermaatskappye van tyd tot tyd met jou mag kommunikeer (insluitend redaksionele nuusbriewe, inligting oor nuwe dienste of produkte asook spesiale aanbiedings of afslag waarvoor Media24 namens gebruikers onderhandel). Alle kommunikasie is onderworpe aan ons Privaatheidsbeleid en toepaslike wetgewing. Jy het die volle reg om ons skriftelik in kennis te stel indien jy nie sulke kommunikasie wil ontvang nie.

3.2. Jy sal ook van tyd tot tyd dienskommunikasie van ons ontvang. Hierdie kommunikasie is nodig om jou Dienste te bestuur. Terwyl jy van die Dienste gebruik maak, sal jy nie kan aanvra om nie die kommunikasie te ontvang nie.

4. ARBITRASIE

4.1. In die geval van ’n geskil mag jy enige ander relevante instansie of liggaam wat geskille oplos, nader of die kwessie vir arbitrasie verwys, soos hieronder uiteengesit.

4.2. Jy stem in dat enige geskil tussen ons verwys sal word vir arbitrasie en uiteindelik beslis sal word in ooreenstemming met die reëls van die Arbitrasie-stigting van Suidelike Afrika. Beslissing sal in Kaapstad of Johannesburg plaasvind met Engels as taalmedium voor ’n arbiter wat volgens die genoemde reëls aangewys is. Die beslissing is finaal en daar kan nie daarteen appèl aangeteken word nie. Die arbitrasie-ooreenkoms sal afdwingbaar wees en bevindings oor enige toekennings kan in enige hof in enige land met toepaslike jurisdiksie bepaal word. Daar sal aanvaar word ’n dispuut het ontstaan, wanneer enige van die partye die ander skriftelik daarvan in kennis stel.

4.3. Die arbiter het die mag om self te besluit indien enige van die partye nie teen die bepaalde datum ’n akte van onderwerping indien of nie by die arbitrasie opdaag nie.

4.4. Die bepalings soos hierbo uiteengesit, verhoed nie enige party om enige hof of bekwame jurisdiksie te nader vir interim of ander verligting in sake wat dringend is nie.

4.5. Jy moet enige kennisgewing of dokumente te make met ’n geregtelik proses wat met die Voorwaardes verband hou, na die volgende adres stuur:
24.com,
13de Vloer,
Heerengrachtstraat 40,
Kaapstad,
8000.

5. DERDEPARTY-GOEDERE, SAGTEWARE EN DIENSTE

5.1. Ons mag dienste en produkte van derde partye aanbied, of ons eie Dienste in oorleg met derde partye.

5.2. Ons verskaf sulke dienste en produkte onderhewig aan bepalings, voorwaardes en beperkings wat deur die derde partye voorgeskryf word.

5.3. Indien derde partye hul dienste of produkte verander, opskort of nie meer aanbied nie, kan ons dieselfde doen. Ons sal nietemin ons bes probeer om die diens op ’n ander manier te lewer of ’n ander verskaffer of diensverskaffer in die hande te kry.

5.4. Wanneer jy dienste of produkte op enige van ons Platforms of Dienskanale deur ’n derde party bekom, verstaan jy en stem in dat –

5.4.1. ons nie deel is van die kontrak tussen jou en die derde party nie;
5.4.2. ons nie verplig is om die derdeparty-diens te monitor wat deur jou gebruik word nie;
5.4.3. die derde party verantwoordelik is vir alle verpligtinge in die kontrak, insluitend (sonder beperking) waarborge; en
5.4.4. jy die produk of diens en toepaslike bepalings en voorwaardes sal evalueer voor jy dit aanskaf.

6. GEBRUIKER-ID’S

6.1. Enige gebruikersnaam, wagwoord of ander aanmeldbesonderhede wat aan jou toegeken word of deur jou geskep word wanneer jy inteken op ons Platforms en Dienskanale (“Gebruiker-ID”), stel jou in staat om toegang tot die Platforms of Dienskanale te verkry, mits jy by die Voorwaardes hou.

6.2. Jou Gebruiker-ID is persoonlik. Jy –

6.2.1. moet jou Gebruiker-ID privaat hou en nie met ’n derde party deel nie;
6.2.2. moet ons dadelik inlig indien ’n derde party toegang tot jou Gebruiker-ID verkry;
6.2.3. is verantwoordelik vir alle betalings, gebruik van, of aktiwiteit op ons Platforms of Dienskanale onder jou Gebruiker-ID;
6.2.4. sal nie veelvuldige kere aanmeld nie (meer as een keer op dieselfde tyd aanmeld met dieselfde Gebruiker-ID);
6.2.5. sal nie ons Gebruiker-ID-outentiseringsprosedures of -stelsels probeer omseil nie; en
6.2.6. is verantwoordelik vir enige skade, verlies of onkostes aan jou of ons deur enige derde party as gevolg van aksies deur jou of ’n derde party wat spruit uit die misbruik van jou Gebruiker-ID.

6.3. Hoewel jou Gebruiker-ID persoonlik is, besit ons dit. Jy mag dit dus nie verkoop of andersins die voordele daarvan aan iemand anders oordra nie.

6.4. Wanneer hierdie ooreenkoms eindig, het jy ook geen meer sê oor jou Gebruiker-ID nie.

7. BESKIKBAARHEID

7.1. Hoewel ons probeer verseker dat ons Platforms en Dienskanale normaalweg 24 uur per dag beskikbaar is, kan ons om geen rede aanspreeklik gehou word indien die Platforms of Dienskanale te enige tyd of vir ’n sekere tydperk ontoeganklik is nie.

7.2. Toegang tot ons Platforms of Dienskanale mag tydelik sonder kennisgewing opgeskort word in die geval van ’n stelselfaling, instandhouding of herstelwerk weens redes buite ons beheer. Sommige van ons Platforms en/of Dienste mag van tyd tot tyd bykomende reëls of voorwaardes bykry, wat relevant mag wees tot die spesifieke Dienste wat jy gebruik of op ingeteken is. Deur hierdie Dienste te gebruik, stem jy in om verbonde te wees tot hierdie bykomende reëls en/of voorwaardes.

7.3. Ons behou die reg voor om enige Platform of Diens aan te pas, op te skort of te beëindig, of enige ander aspek daarvan, insluitend maar nie beperk nie tot beskikbare inhoud, tye van beskikbaarheid of beskikbaarheid van toerusting wat nodig is om daartoe toegang te verkry of dit te gebruik.

8. VEILIGHEID EN PRIVAATHEID

8.1. Ons is geregtig om die nodige en redelike stappe te neem om die veiligheid en betroubaarheid van ons platforms en/of dienste te beskerm.

8.2. Kliënte mag nie ons platforms of dienste op enige manier gebruik wat die veiligheid van ons netwerk of enige ander netwerk wat aan ons netwerk gekoppel is, kan benadeel nie.

8.3. Ons neem redelike stappe om kliënte se betalingsinligting te beveilig. Ons gebruik ‘n betaalstelsel wat na ons redelike mening voldoende veilig is met verwysing na aanvaarde tegnologiese standaarde en die soort transaksie wat betrokke is.

8.4. Sommige van ons prosesseringsaktiwiteite word buite die Republiek van Suid-Afrika aangebied ooreenkomstig artikel 72 (1) van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting.

8.5. Ons werk voortdurend daaraan om ons gebruikers se ervaring te verbeter. Dit sluit die voorkeurvermoë vir webkoekies in. Jy kan webkoekies self verwyder of onaktief maak, maar dit kan die werking en funksionaliteit van ons platforms en/of dienste nadelig beïnvloed. Inligting oor die bestuur van webkoekies is beskikbaar in ons webkoekiebeleid.

8.6. Ons is nie buite die Republiek van Suid-Afrika gevestig nie. Hoewel ons platforms en/of dienste wêreldwyd toeganklik is, is ons nie spesifiek gerig op gebruikers buite die Republiek van Suid-Afrika nie.

8.7. Ons het ‘n nie-verpersoonlikte advertensie-instelling binne Google vir almal wat toegang tot ons platforms en/of dienste vanaf die Europese Unie (EU) en die Verenigde Koninkryk (UK) verkry. Dit is van toepassing op beide direkte veldtogte en openbare uitruiladvertensies, en verbied alle toespitsing en hertoespitsing op teikengroepe op grond van persoonlike inligting.

8.8. Ons hanteer jou persoonlike inligting ooreenkomstig die bepalings van die Media24-privaatheidsbeleid wat die Media24-webkoekiebeleid omsluit.

9. BETALINGS

9.1. Betalings kan gedoen word per betaalkaart. Alle ander betalingsmetodes sal aan jou gekommunikeer word sodra hulle beskikbaar word.

9.2. Jy is verantwoordelik vir enige uitstaande betalings. Indien betaling nie suksesvol afgehandel word nie weens ’n kaart wat verval het, onvoldoende fondse of iets anders, en jy sluit nie jou rekening nie, mag ons jou toegang tot die Diens weier tot die rekening met ’n geldige betalingsmetode vereffen word. By sommige betalingsmetodes mag daar soms sekere fooie gehef word, soos in die geval van oorsese transaksiefooie of ander fooie wat met die verwerking van jou betaling verband hou. Plaaslike belastingheffings mag wissel, afhangend van jou betalingsmetode. Kontak jou betalingsdiensverskaffer vir besonderhede.

10. BEËINDIGING VAN JOU INTEKENING

10.1. Jy kan jou intekening op ’n Diens op enige tydstip beëindig deur by jou profiel aan te meld en dit daar te doen.

10.2. Ons kan jou intekening op die diens beëindig –

10.2.1. Deur jou op enige tydstip kennis te gee; of
10.2.2. Indien jy hierdie Voorwaardes verbreek.

10.3. Sou jou intekening vir welke rede ook al opgeskort of beëindig word, sal jy nie verdere toegang tot intekenaarsinhoud of spesiale kenmerke hê nie.

10.4. Jy moet alle gelde en koste betaal wat jy tot met die beëindigingsdatum aangegaan het.

11. VRYWARING EN BEPERKTE AANSPREEKLIKHEID

11.1. Jy maak op eie risiko gebruik van ons Platforms en Dienste.

11.2. Hoewel ons poog om te verseker dat al die inligting op ons Platforms of Dienskanale korrek is, kan ons nie die akkuraatheid en volledigheid van die Inhoud waarborg nie, of dat die Inhoud en tegnologie wat op ons Platforms en Dienskanale beskikbaar is, nie foute of weglatings bevat nie.

11.3. Ons kan enige tyd sonder waarskuwing veranderinge aan die Inhoud op ons Platforms of Dienskanale aanbring. Die Inhoud van ons Platforms of Dienskanale mag oud wees, en in hierdie opsig kan ons nie onderneem om dit by te werk nie.

11.4. Onderhewig aan wetgewing, kan ons nie aanspreeklik gehou word vir enige denkbare skade wat gely of aangegaan is, met betrekking tot die gebruik van, of die onvermoë om toegang te verkry tot die Inhoud van Platforms of Dienskanale, nie.

11.5. Ons Platforms en Dienskanale word “voetstoots” verskaf en word nie saamgestel of aangebied om in enige gebruiker se individuele behoeftes te voorsien nie. Dit is jou eie verantwoordelikheid om, voordat jy hierdie ooreenkoms met ons aangaan, seker te maak dat die Dienste wat op of deur ons Platforms verskaf word, in jou individuele behoeftes voorsien en versoenbaar is met jou harde- en/of sagteware.

11.6. Inligting, idees en menings wat op ons Platforms of Dienskanale geopper word, moet nie as professionele advies of ons amptelike mening geag word nie en jy word aangemoedig om professionele advies in te win alvorens jy stappe neem rakende inligting, idees of menings op ons Platforms of Dienskanale.

11.7. Indiening van Inhoud (soos bydraes tot blogs en kommentaar op artikels wat geplaas is), plasings van enige aard op ons Platforms of Dienskanale en e-posse wat na ons Platforms of Dienskanale gestuur word, word nie redaksioneel deur ons beheer nie en daarom kan ons nie verantwoordelik gehou word vir onwettige of ongrondwetlike inhoud (insluitend, maar nie beperk tot lasterlike en skadelike inhoud) nie.

11.8. Die inhoud op Huisgenoot Junior: Leer en Speel! gee aan geregistreerde of betalende intekenare toegang tot ’n verskeidenheid Afrikaanse artikels, infografika en video’s wat as bykomende hulp met skoolwerk en take aangewend kan word. Hoewel die huidige skoolkurrikulum as riglyn vir die skoolwerk-pakkette op die webblad gebruik is, kan Huisgenoot nie waarborg dat die inhoud volledig of presies ooreenstem met die inhoud wat in die huidige skoolkurrikulum vervat word nie. 

11.9. Hoewel ons redelike stappe geneem het om die korrektheid, nut en relevansie van die inhoud en inligting op die webblad na te gaan, gee Huisgenoot geen waarborge daaromtrent nie. Jy gebruik die Huisgenoot Junior: Leer en Speel! platform (en die inhoud en inligting wat die video’s, infografika en artikels bevat) op jou eie risiko en jy aanvaar volle verantwoordelikheid en risiko vir enige verlies, skade, onkoste, leed en dies meer wat uit sodanige gebruik kan voortspruit of daarmee verband kan hou. Huisgenoot en Media24 is nie aanspreeklik vir enige verwante verlies, skade, onkoste, leed en dies meer nie. 

11.10. Deur toegang te versoek of te verkry tot Huisgenoot Junior: Leer en Speel!, of enige van die Huisgenoot Junior: Leer en Speel!-inhoud te besoek, besigtig of gebruik (i) bevestig jy dat jy bewus is van en vertroud is met die Gebruiksbepalings, daartoe toestem en daaraan gebonde is, en (ii) vrywaar jy Huisgenoot en Media24 – en hou jy Huisgenoot en Media24 skadeloos – ten opsigte van enige en alle verlies, skade, onkoste, leed en dies meer wat op enige manier voortspruit uit of verband hou met die kyk of gebruik van die Huisgenoot Junior: Leer en Speel!-video’s en -inhoud of enige onbeskikbaarheid daarvan om enige rede.

12. ALGEMENE VOORWAARDES

12.1. Hierdie Voorwaardes is die enigste rekord van die ooreenkoms tussen jou en ons. Nie een van ons word gebind deur enige uitdruklike, stilswyende of geïmpliseerde voorstelling of waarborg wat nie in hierdie Voorwaardes opgeteken is nie.

12.2. Jy kan nie Voorwaardes in hierdie ooreenkoms beëindig of aanpas bloot deur die stuur van ’n databoodskap na ons Platforms of die gebruik van ons Dienskanale nie.

12.3. Media24 mag volgens die Voorwaardes regte en verpligtinge na ’n derde party oordra sonder jou toestemming.

12.4. Jy mag volgens die Voorwaardes nie jou regte en verpligtinge aan ’n derde party oordra sonder Media24 se toestemming nie.

12.5. Indien enige bepaling van hierdie Voorwaardes om die een of ander rede nie afdwingbaar is nie, sal die onafdwingbare aspek van daardie bepaling hanteer word asof dit nie by die Voorwaardes ingesluit is nie. Die oorblywende bepalings van die Voorwaardes sal geldig bly.

12.6. Alle bepalings van hierdie Voorwaardes moet as onvoorwaardelik beskou word om te verseker dat daar voldoen word aan die voorwaardes van die Wet op Gebruikersbeskerming, 2008.

12.7. Hierdie Voorwaardes is onderhewig aan en word uitgelê ooreenkomstig met die wette van die Republiek van Suid-Afrika. Jy onderwerp jou aan die eksklusiewe jurisdiksie van die howe van die Republiek van Suid-Afrika oor enige dispuut oor die Dienste of die Voorwaardes.

12.8. Jy gee toestemming dat ons enige korrespondensie wat jy aan ons werknemers stuur of op ons Platforms en Dienskanale plaas, mag onderskep of monitor. Deur toestemming te gee aanvaar jy dat jy onderhewig is aan enige “skriftelike” voorwaardes soos deur die wet uiteengesit.

13. MEER OOR ONS

13.1. Media24 Eiendoms Beperk (registrasienommer 1950/038385/07) is ’n maatskappy wat in die Republiek van Suid-Afrika geregistreer is.

13.2. Media24 is ’n lid van IAB Suid-Afrika (www.iabsa.net) en die Digitale Media en Bemarkingsvereniging (www.dmma.co.za).

13.3. ’n Lys van ampsdraers is beskikbaar op www.naspers.com.